Swahili

Kituo cha ushauri cha London
Kiingilio chako cha uraia wa British.

Tunatoa masomo yote, ujuzi, Shahada ambazo zinazohitajika na Afisi ya Uhamiaji kwa wale watakao pendelea kuomba yafuatayo:
Uraia nchini Ungereza.
Ruhusa ya kubaki Ungereza kwa muda usio na mwisho.( ILR)
Viza ya mke/mume.
Viza ya vitega uchumi.
Viza ya biashara.
Viza ya kuengezewa muda ya uanafunzi.
Viza ya kuongezewa muda ya ruhusa ya Kazi.

UKBA/Mtihani wa Kiingereza uliopitishwa na Chuo Kikuu.
Kozi za ESOL zinatoa ujuzi wa maisha.
Diploma ya ESOL ya kimataifa (A1,A2,B1,B2,C1 and C2).

Shahada zetu zinakubalika na Afisi ya Uhamiaji.
Ni bure kurejea mtihani mpaka upasi.
Masomo huanza kila wiki.
Unaahidiwa malipo ya chini kabisa.
Taratibu na masharti hutumika.

Have you got questions?

Contact us now to speak to one of our friendly team member!!

LCC College

Your Gateway to:
- Entry 3 / B1 for British Citizenship
– Entry 3 / B1 for Indefinite Leave to Remain
- A1 for Spouse Visa
– B1 for Work/Entrepreneur Visa
– B2 for Tier4 student’s Visa
– C1 for Highly Skill Migration Visa
– B2, C1, C2 for University requirements.
– Pass Life in the UK Test
Testimonials

Home Office new requirement

We provide all the certificates required by the Home Office. We take into account the new changes, which came into affect on 28th October 2013 ( KoLL – Knowledge of Language and Life in the UK ). People wishing to apply for settlement or Naturalisation are required to pass both: Life in the UK and an English language tests.

Why Study with us

London Consultancy Centre is a college renowned for its reputation being a small college, big on quality, operated by professional and experienced bodies, accredited and approved by British Examination boards and accreditation services. Our certificates are accepted by the Home Office.